How we work

- We are with you all the way

Jumping pillows®

Store områder kræver store tanker og det helt store overblik. Ønsker I at kombinere jeres hoppepudeområde med legeplads, parkour eller noget tredje, så kan vi også hjælpe med dette. Vi tager hånd om hele opgaven, fra indledende design, gratis 3D oversigt med alle elementer samt tilbud, så I bedre kan danne jer et overblik over helheden. Så får I mulighed for at se de enkelte elementer i en sammenhæng og fra forskellige vinkler. 

Med vores Projektpartner Koncept har I mulighed for at dele projektet op i mindre dele, så det bliver mere overskueligt både arbejdsmæssigt og prismæssigt – Sammen finder vi den løsning der passer til jer.

Vores egne montører rykker ud når det hele skal monteres og efterfølgende er vi naturligvis også klar til at varetage alle former for service og vedligehold, hvis I ønsker det. 

Jeres projektpartner 
- fra start til slut

Projektpartner Konceptet

Går I med spændende tanker og idéer, står vi klar til at hjælpe med at strukturere processen og skabe overblik gennem følgende faser: 

1. Idéer og behov

I denne fase gennemgår vi hos jer de idéer og tanker, I har gjort jer. I har måske set sjove legeredskaber et andet sted, måske vil I gerne genbruge dele af jeres eksisterende legeområde, målrette området til en bestemt aldersgruppe eller noget helt andet. Her kommer vi også ind på materialevalg, den overordnede tidsplan og de økonomiske rammer. 

2. Idéoplæg

Blaabjerg Leg laver, med udgangspunkt i jeres ønsker, et oplæg med 3d tegninger og materialebeskrivelser…uden at det koster noget!! 

3. Tilpasninger og tilbud

Det er muligvis nødvendigt med 1-2 tilpasninger af oplægget. Når det er på plads, laver vi et samlet tilbud på løsningen – heri fremgår også altid priser for de enkelte faser af projektet 

4. Ordre og fremdriftsplan

I denne fase aftales ordrerne for hver fase og tidsplanen fastlægges. Hvis I selv ønsker at stå for dele af montagen, tilpasses ordren og tidsplanen korrigeres 

5. Levering og montering

Vores egne montører kommer i den aftalte uge og monterer den/de aftalte faser af projektet. Ved medbyg, koordinerer vi montagen og anlægsarbejdet med de involverede parter.

6. Service og garanti

Efter endt montage, gennemgår vi området med jer og viser, hvor I skal være opmærksomme i forbindelse med vedligeholdelsen af legeområdet. Vi gennemgår også garantierne og udleverer vedligeholdelsesvejledninger. 

Hvis I ønsker det, kan vi tilbyde en service-aftale, hvor vi 1 gang årligt laver en hovedgennemgang af legeområderne. 

Tag fat i os og hør nærmere om jeres muligheder
Eksempel på faseopdelt projekt

Her er udarbejdet 3D tegning hvor man nemt kan se hvordan området kommer til at se ud som et færdigt område, med alle de forskellige elementer. 

Scroll to Top